Terveys & kuntoutus

Työhön kuntoutus

Työkykyä kuntoutuksesta
Kuntoutuksen ja valmennuksen avulla vahvistat voimavarojasi, parannat itsehoitovalmiuksiasi sekä arvioit ja kehität työtäsi sekä työyhteisösi toimintaa.

Työikäisten kuntoutus

Parempaa työkykyä ja elämänlaatua
ODL Terveys Oy tarjoaa kuntoutusta nivel- ja selkärankareumaa sairastaville, tuki- ja liikuntaelinoireisille sekä lievää tai keskivaikeaa masennusta poteville. Kaikki tarjoamamme sairausryhmäkohtaiset kuntoutuskurssit ovat Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta.

Vaativa kuntoutus

Päivittäisen toiminnan tueksi
ODL Terveys Oy tarjoaa moniammatillista vaativaa kuntousta vaikeavammaisille ja ikääntyneille. Toteutamme kuntoutusta sekä avo- että laitoskuntoutuksena. Kuntoutukseen voi kurssista riippuen osallistua myös kuntoutujan läheinen tai omainen.

Kuntoutuksen tavoitteena on on ylläpitää ja parantaa kuntoutujan työ- ja toimintakykyä sekä hyvinvointia arjen toiminnoissa. Kuntoutuksessa huomioidaan aina kuntoutujan yksilölliset tarpeet ja kuntoutustavoitteet.

Kelan ja Valtiokonttorin rahoittamana
Useimmat kuntoutuskurssit ovat Kelan järjestämiä ja rahoittamia. Sotaveteraanien ja sotainvalidien, heidän puolisoidensa ja leskiensä sekä Lotta-tunnuksen saaneiden osalta kuntoutus on joko Valtiokonttorin, asuinkunnan tai Lotta Svärd-järjestön rahoittamaa.

Terapiapalvelut – Avokuntoutus

ODL Terveys Oy tarjoaa vaikeavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten fysioterapiaa, toimintaterapiaa ja puheterapiaa sekä monimuototerapiaa.